Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis apartmánu poskytnutého na prenájom len počas niektorých mesiacov

Odpis apartmánu poskytnutého na prenájom len počas niektorých mesiacov

Otázka

Právnická osoba vlastní apartmán na ubytovanie, ktorý prenajíma spoločnosti, ktorá zabezpečuje jeho ďalší prenájom (ubytovanie hostí). Nájomné za príslušný mesiac prenajímateľ inkasuje len vtedy, keď hostia využili jeho apartmán - napr. len v januári, v marci. Niektoré mesiace bol apartmán nevyužitý hosťami. Celkový inkasovaný nájom za zdaňovacie obdobie je vyšší ako daňové odpisy uvedenej nehnuteľnosti. Má spoločnosť povinnosť limitovať výšku odpisov uplatnených z apartmánu do výšky nájmu z inkasovaného za jednotlivé mesiace?

Odpoveď

Právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov ročný odpis hmotného majetku limitovaný výškou časovo rozlíšenej sumy príjmu (výnosov) z prenájmu prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. Ak je majetok určený výlučne na prenájom, limituje sa celý ročný odpis.