Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zaradenie nebytových priestorov v rámci bytového domu do OS

Zaradenie nebytových priestorov v rámci bytového domu do OS

Otázka č. 1

Budova je bytový dom. V bytovom dome je 72 bytov v osobnom vlastníctve fyzických osôb a 5 nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva - právnickej osoby. Sú to obchodné priestory, ktoré bytové družstvo prenajíma na maloobchodné predajne. Žiadny z bytov nevlastní. Na podnikateľské účely sa však využívajú iba nebytové priestory, ktoré bytové družstvo doteraz odpisovalo v 4. odpisovej skupine. Môže bytové družstvo ako prenajímateľ obchodných priestorov od 01. 01. 2015 zaradiť tieto nebytové priestory do 5. odpisovej skupiny?

Odpoveď

Ak bytové družstvo vlastní v bytovom dome len nebytové priestory, ktoré prenajíma, pričom ide o obchodné priestory (maloobchodné predajne), tieto nebytové priestory zaradí, vzhľadom na účel ich využitia, do odpisovej skupiny 5.

Otázka č. 2

V bytovom dome je niekoľko nebytových priestorov, každý vo výlučnom vlastníctve iného podnikateľa. Podnikateľ si zaradí  do majetku len svoj nebytový priestor, ktorý má na liste vlastníctva a v ktorom podniká. Niektorí si v týchto priestoroch zriadia predajne, t. j. obchodné priestory, iní kancelárie. Jednotliví vlastníci nemajú informácie o plochách svojich susedov. Sú aj také prípady, že jeden podnikateľ vlastní v jednom bytovom dome niekoľko nebytových priestorov, ktoré kúpil samostatne a samostatne sú vedené aj na liste vlastníctva. Ak bude mať tento podnikateľ v jednom nebytovom priestore predajňu a v druhom kanceláriu, má ich zaradiť ako samostatné nebytové priestory do rôznych odpisových skupín? Alebo je potrebné zohľadňovať budovu ako celok a nebytové obchodné priestory zaradiť do 6. odpisovej skupiny?

Odpoveď

Ak je v bytovom dome viac vlastníkov, ktorí vlastnia len nebytové priestory, každý vlastník nebytový priestor, ktorý vlastní, zaradí do odpisovej skupiny podľa účelu jeho využívania. Ak podnikateľ vlastní v jednom bytovom dome viac rôznych nebytových priestorov, ktoré sú samostatne vedené na liste vlastníctva, tie nebytové priestory, ktoré využíva ako obchodné priestory (predajne), zaradí do odpisovej skupiny 5. Nebytové priestory, ktoré využíva ako kancelárie, zaradí do odpisovej skupiny 6.