Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Antigénové testovanie na ochorenie COVID 19

Antigénové testovanie na ochorenie COVID 19

Otázka:
Zdravotnícke zariadenie - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, platiteľ dane,  v rámci zmluvy s MZ SR, v ktorej je uvedené, že "Poskytovateľ plní  úlohy v postavení Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v čl. II zmluvy a v § 2 ods.3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vyšetrenia osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou" vykonáva antigénové testovanie na ochorenie COVID 19  na mobilnom odberovom mieste. Platiteľ má však aj od jednotlivých výrobných podnikov objednávky na testovanie na ochorenie COVID 19 zamestnancov daných podnikov. Testovanie v týchto podnikoch prebieha na základe odporúčaní pandemickej komisie a odporúčaných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19. Platiteľ sa pýta, či služba testovanie zamestnancov jednotlivých podnikov je oslobodená od dane podľa § 29 zákona o DPH?

Odpoveď:
Ak je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, platiteľ dane, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle § 29 ods. 1 zákona o DPH, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, v rámci ktorej vykonáva antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v mobilnom odberovom mieste pre zamestnancov rôznych podnikov na základe odporúčaní a opatrení pandemickej komisie, potom ide o službu oslobodenú od dane podľa § 29 ods. 1 cit. zákona o DPH. Platiteľ v tejto súvislosti nemá nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 4.2.2021