Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj vlastných akcií na trhu s cennými papiermi

Predaj vlastných akcií na trhu s cennými papiermi

Otázka:
Daňový subjekt sa pýta na predaj vlastných akcií na trhu s cennými papiermi, či sa má tento predaj považovať za obchodovanie s cennými papiermi a v tom kontexte za finančnú činnosť oslobodenú od DPH podľa § 39 zákona o DPH?

Odpoveď:
K otázke predaja vlastných akcií za protihodnotu, FR SR uvádza, že operácie s cennými papiermi, ktoré vedú ku vzniku, zmene alebo zrušeniu práv a povinností účastníkov týkajúcich sa cenných papierov, ako napr. predaj cenných papierov (akcií) za protihodnotu, sa považujú za činnosť týkajúcu sa cenných papierov. Podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností sú oslobodené od DPH.
Pre finančné činnosti, ktoré sú oslobodené od dane, sa uplatňuje oslobodenie od DPH bez ohľadu na to, aký subjekt ich poskytuje, či ide o banku alebo o nebankový subjekt, pretože podmienkou pre oslobodenie od DPH uvedených služieb nie je skutočnosť, že operácie uskutočňuje určitý typ inštitúcie alebo určitý typ právnickej osoby, ale dôležitá je povaha poskytovaných služieb.    
    
Dátum vydania stanoviska: 2.10.2019