Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oznámenie o schválení účtovnej závierky za zlúčené spoločnosti

Oznámenie o schválení účtovnej závierky za zlúčené spoločnosti

Otázka

Akým spôsobom má spoločnosť po 1.1.2018 , ktorá je právnym nástupcom zlúčených spoločností poslať oznámenie o dátume schválenia účtovných závierok zlúčených spoločností, ktoré už zanikli? Zlúčené spoločnosti boli v deň zlúčernia neplatiteľmi DPH a nemali povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky.

Odpoveď

Od 1.1.2018 podáva oznámenie o schválení účtovnej závierky za zlúčené spoločnosti právny nástupca elektronicky. Za týmto účelom je povinný právny nástupca zabezpečiť si registráciu a autorizáciu k elektronickým službám cez portál finančnej správy za zlúčené spoločnosti.