Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Požiadavky, ktoré musia byť zabezpečené pri faktúrach

Požiadavky, ktoré musia byť zabezpečené pri faktúrach

Zdaniteľná osoba (či už v postavení dodávateľa alebo odberateľa) je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúr.
Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry môže zdaniteľná osoba zabezpečiť jedným z nasledovných spôsobov, resp. ich kombináciou:
-  kontrolnými mechanizmami podnikových procesov (u  listinných aj elektronických faktúr)
-  zaručeným elektronickým podpisom  (u elektronických faktúr)
-  elektronickou výmenou údajov (EDI) (u elektronických faktúr)
-  iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry (u elektronických faktúr).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Požiadavky, ktoré  musia byť zabezpečené pri  faktúrach
Odberateľ dostal  od dodávateľa mailom v prílohe faktúru vyhotovenú vo „Word“-e, ktorá nie je podpísaná žiadnym elektronickým podpisom.  Je táto faktúra akceptovateľná na účely zákona o DPH, čo sa týka  požiadaviek, ktoré musia spĺňať faktúry?
Odpoveď
Ak odberateľ zabezpečí vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry kontrolnými mechanizmami podnikových procesov, môže si z danej faktúry uplatniť odpočet dane pri splnení ostatných podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.