Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisy HM - časť prenajíma, časť používa vlastník od 1.1.2015

Odpisy HM - časť prenajíma, časť používa vlastník od 1.1.2015

FAQ
 
Otázka
Podľa § 19 ods. 3. písm. a) ZDP sa v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015 obmedzuje zahrňovanie odpisov do daňových výdavkov pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku. Ako má daňovník postupovať v prípade, ak prenajíma sklady, pričom prenajme len časť skladu a časť skladu používa daňovník (vlastník skladu)?
Odpoveď
Odpisy  sa zahrnú do daňových výdavkov v pomernej výške. Odpisy pripadajúce na časť nehnuteľnosti (v m2), ktorá sa prenajíma, sa zahrnú do daňových výdavkoch do výšky príjmov z prenájmu.  Odpisy pripadajúce na časť nehnuteľnosti (v m2), ktorú daňovník využíva na zabezpečenie iných príjmov, sa uplatnia v plnej výške.