Zmena obchodného mena

Otázka

Aké obchodné meno uvedie účtovná jednotka  v účtovnej závierke k 31.12.2017, ktorú bude podávať po 1.1.2018, ak došlo po 1.1.2018 k zmene obchodného mena účtovnej jednotky

 

Odpoveď

Ak dôjde k zmene obchodného mena účtovnej jednotky po 1.1.2018 bude účtovná jednotka na účtovnej závierke k 31.12.2017 uvádzať už zmenené obchodné meno, t.j. aktuálne meno v čase podania účtovnej závierky.