Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Doklad pre uplatnenie práva na odpočítanie dane v prípade využitia elektronického systému eDovoz

Doklad pre uplatnenie práva na odpočítanie dane v prípade využitia elektronického systému eDovoz

Otázka:
Aký doklad sa v prípade využitia elektronického systému eDovoz považuje za dovozný doklad potvrdený colným orgánom, na základe čoho si môže platiteľ uvedený ako príjemca uplatniť právo na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH ?

Odpoveď:
Ak colný úrad v rámci colného konania rozhodne pomocou elektronickej komunikácie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu, vydá rozhodnutie o prepustení tovaru SK429A, pričom toto rozhodnutie obsahuje náležitosti uvedené v § 36 ods. 1 Colného zákona č. 199/2004. Toto rozhodnutie je potrebným dovozným dokladom pre uplatnenie odpočítania dane.