Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky od roku 2015

Odpisovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky od roku 2015

FAQ
 
Otázka
Spoločnosť kúpila nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorú v roku 2014 zrekonštruovala a bude slúžiť ako hotel. Ako bude spoločnosť túto nehnuteľnosť vrátane technického zhodnotenia odpisovať od roku 2015?
Odpoveď 
Nehnuteľná kultúrna pamiatka nie je uvedená v § 23 ZDP medzi hmotným majetkom, ktorý je vylúčený z odpisovania. Nehnuteľnú kultúrnu pamiatku (budovu, ktorá bude slúžiť ako hotel) je potrebné od 01. 01. 2015 preradiť zo 4. odpisovej skupiny do 6. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 40 rokov. Technické  zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je iným majetkom podľa § 22 ods. 6 písm. c) ZDP, ktoré je zaradené v 2. odpisovej skupine (aj po novele ZDP). Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky bude aj po 01. 01. 2015 odpisované v 2. odpisovej skupine (t. j. 6 rokov) i napriek tomu, že celá budova bude slúžiť ako hotel.