Vysporiadanie nevyčerpaného sociálneho fondu

Otázka

Zamestnávateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva prestal zamestnávať zamestnancov od 1.2.2020. Ani už neuvažuje o tom, že by ešte niekedy nejakých zamestnancov zamestnal. Podľa § 7 ods. 3 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva je povinný nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu  vysporiadať najneskôr do uzavretia účtovných kníh bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Môže zostatok nevyčerpaného sociálneho fondu zaúčtovať do príjmov zahrňovaných do základu dane už v roku 2020, alebo musí čakať až do konca roka 2021?

Odpoveď zo dňa 19.3.2021

Ak zamestnávateľ prestane zamestnávať zamestnancov k 1.2.2020, je povinný zostatok nevyčerpaného sociálneho fondu zaúčtovať až k 31.12.2021.