Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Registračná a oznamovacia povinnosť

Registračná a oznamovacia povinnosť

Ak by daňovník nepodal žiadosť o registráciu v lehote podľa § 49a  zákona o dani z príjmov, pričom zákonom stanovená lehota na podanie tejto žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty  za podmienky, že túto žiadosť podá do 2. novembra 2020. Uvedené sa vzťahuje aj na oznamovaciu povinnosť daňovníka (napr. zmena sídla, názvu ...), ktorému stanovená lehota na podanie oznámenia pripadne počas obdobia pandémie. Daňovník pokutu nedostane, ak si svoju registračnú a oznamovaciu povinnosť splní v uvedenej predĺženej lehote.