Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Účtovníctvo - ukladanie pokút za porušenie účtovníctva v čase pandémie

Účtovníctvo - ukladanie pokút za porušenie účtovníctva v čase pandémie

Otázka č. 1 - Lehota na uloženie pokuty za porušenie účtovníctva v čase pandémie

Predlžuje sa jednoročná lehota na uloženie pokuty  za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve, ak táto lehote uplynie v čase pandémie, napr. dňa 31.5.2020?

Odpoveď

Áno, táto lehota sa predlžuje z dôvodu vyhlásenia  mimoriadnej situácie o obdobie pandémie, napr. ak pandémia trvala 203 dní, t.j. od 12.3.2020 do 30.9.2020, potom nová lehota na uloženie pokuty daňovým úradom uplynie 31.1.2021 a to z dôvodu, že celé obdobie pandémie sa priráta k poslednému dňu lehoty, ktorá by uplynula v období pandémie.