Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie zásob spôsobom A komanditnou spoločnosťou

Účtovanie zásob spôsobom A komanditnou spoločnosťou

Otázka:

Od kedy začne komanditná spoločnosť  účtovať zásoby spôsobom A v zmysle § 43 ods. 1 postupov účtovania na základe zmeny povinnosti auditu podľa § 19 ods. 1 písm. a)  zákona o účtovníctva, ak  k  31.12.2019 a 31.12.2020 splnila dve z troch podmienok a preto má povinnosť overenia účtovnej závierky k 31.12.2020?

Odpoveď:

Keďže  v roku 2020 bude komanditná spoločnosť musieť mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa znenia § 19 zákona o účtovníctve účinného od 01.01.2020, je potrebné overiť, či od 01.01.2020 nie je povinná účtovať zásoby spôsobom A. V zmysle § 43 ods. 1 postupov účtovania posudzuje komanditná spoločnosť splnenie aspoň dvoch podmienok uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, tzn. k 31.12.2019. Podľa zadania uvedeného v dopyte komanditná spoločnosť tieto podmienky spĺňa, preto je povinná  už od 01.01.2020 účtovať zásoby spôsobom A.