Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uvádzanie poradového čísla VRP v časti C.2

Uvádzanie poradového čísla VRP v časti C.2

Otázka:
Aké poradové číslo pokladničného dokladu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) sa uvádza v kontrolnom výkaze v časti C.2?

Odpoveď:
V časti C.2 kontrolného výkazu sa uvádza poradové číslo pokladničného dokladu VRP. Je to štvormiestny rýdzo číselný údaj s hodnotou v intervale 0001-1000, ktorý sa počas sledovaného obdobia (kalendárny mesiac) mení v závislosti od evidencie tržieb podnikateľa.