Vystavenie účtovného dokladu

Otázka

Na koho má vystaviť účtovný doklad Advokátska kancelária, ak robí úkon zakladania obchodnej spoločnosti, pričom táto bola ešte len založená (t.j. podpísaná spoločenská zmluva), avšak ešte nevznikla (t.j. nie je zapísaná v obchodnom registri). Môže vystaviť faktúru, ktorej odberateľ - právnická osoba nemá pridelené ani IČO a ani DIČ? Daná právnická osoba je definovaná v danom čase iba názvom, sídlom prípadne dňom podpisu spoločenskej zmluvy. Prípadne je potrebné vystaviť faktúru na spoločníka, alebo správcu vkladu a následne si on má uplatniť tieto náklady voči spoločnosti?

 

Odpoveď

V čase, keď ešte nie je budúca spoločnosť zapísaná v obchodnom registri je potrebné vystaviť doklad na toho účastníka konania, ktorým je spoločník alebo správca vkladu. Uvedené vyplýva aj zo znenia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.