Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Cestovné náhrady spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

Cestovné náhrady spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

FAQ
 
Otázka
Spoločníkom slovenskej spoločnosti je taliansky občan, ktorý nie je zamestnancom ani konateľom spoločnosti. Spoločník cestuje z Talianska do Nemecka za účelom uzatvárania obchodov – slovenská spoločnosť následne exportuje svoje výrobky do Nemecka. Možno uznať cestovné náhrady spoločníka (ubytovanie v nemeckom hoteli, mýtne poplatky, letenky...) do daňových výdavkov spoločnosti?
Odpoveď
Ak je spoločníkovi spoločnosti v súvislosti s výkonom závislej činnosti pre túto spoločnosť vyplatená cestovná náhrada do výšky, na ktorú vzniká zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, potom vzhľadom na to, že spoločník sa v každom prípade na účely zákona o dani z príjmov považuje za zamestnanca (bez ohľadu na to, či má alebo nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah), táto cestovná náhrada je daňovým výdavkom spoločnosti do výšky ustanovenej v zákone o cestovných náhradách.