Pojem "iná" štúdia

Otázka

Pojem marketingová ani iná štúdia, uvádzaný v § 17 ods. 19 písm. c) ZDP nie je v ZDP bližšie definovaný. Problém spočíva v tom, či sa má ustanovenie § 17 ods. 19 písm. c) ZDP vykladať ako „marketingové a iné im podobné štúdie“, alebo „marketingové a akékoľvek iné štúdie“. Napríklad daňovník si dá vypracovať štúdiu efektívnosti alebo štúdiu týkajúcu sa rozšírenia výroby alebo zlepšenia výrobných procesov daňovníka. Takéto štúdie sa nevzťahujú
k marketingu ani k prieskumu trhu. Ide vyslovene o štúdie zamerané na zlepšenie výroby. Má sa aj pri štúdiách týkajúcich sa vyslovene výroby a výrobných procesov sledovať podmienka zaplatenia, alebo sa podmienka zaplatenia stanovená v § 17 ods. 19 písm. c) ZDP na štúdie, ktoré sa netýkajú marketingu, reklamy alebo prieskumov trhu nevzťahuje?

Odpoveď

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. c) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady.

Pojem „iné štúdie“ sa nemá vykladať len v kontexte charakteru poskytovaných marketingových štúdií alebo štúdií o prieskume trhu. Uvedené znamená, že sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. c) ZDP vzťahuje aj na akékoľvek iné štúdie, t.j. aj na štúdie výrobného charakteru