Vyznačovanie závislých osôb v tlačive DP

Otázka

Má právnická osoba zaškrtnúť políčko "Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami" v I. časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, ak v príslušnom zdaňovacom období nevykonala žiadnu vzájomnú obchodnú transakciu so závislou osobou?

Odpoveď

Nie. Ak právnická osoba v príslušnom zdaňovacom období nevykonala žiadnu vzájomnú obchodnú transakciu s osobou, voči ktorej je považovaná za závislú, príslušné políčko v daňovom priznaní nemusí zaškrtávať.