Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > Dokumentačná povinnosť pri transferovom oceňovaní

Dokumentačná povinnosť pri transferovom oceňovaní

Otázka

Kde sa uvádza kontrolovaná transakcia, pre ktorú nie je uvedený príslušný riadok v Tabuľke I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a rovnako nie je uvedený príslušný riadok ani v II. časti - Prehľad transakcií daňovníka so závislou osobou v tlačive skrátenej dokumentácie - príloha k Usmerneniu (napríklad pokuty medzi závislými osobami)?

Odpoveď

Daňovník pri plnení dokumentačnej povinnosti nie je povinný uvádzať kontrolované transakcie, pre ktoré nie je uvedený príslušný riadok v Tabuľke I DPPO a ani v jednotlivých tabuľkách v tlačive skrátenej dokumentácie. Daňovník však môže takéto transakcie uviesť v skrátenej dokumentácii, keďže vzor skrátenej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k Usmerneniu, je možné doplniť o ďalšie riadky.