Odpisy obchodného centra pri prenájme

Otázka

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní nehnuteľnosť, obchodné centrum, ktoré prenajíma jednotlivým nájomníkom. Ide o prenájom niekoľkých priestorov (predajní) v rámci obchodného centra, všetky obchodné priestory spoločnosť ponúka na prenájom. Ako je potrebné postupovať, ak niektoré priestory v rámci obchodného centra sú prázdne, neprenajaté, či už celý rok alebo len časť zdaňovacieho obdobia?

Odpoveď

Ak v príslušnom zdaňovacom období niektoré obchodné priestory neprenajíma (prenajíma len ich časť), na účely § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov porovnáva výšku daňového odpisu za celú nehnuteľnosť, t.j. do daňových výdavkov zahrnie ročný daňový odpis nehnuteľnosti do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tejto nehnuteľnosti (obchodného centra) prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.