Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem plynúci z dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Príjem plynúci z dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Otázka:

Fyzické osoby sú spoluvlastníci jedného bytového domu so 4 bytmi, každý v pomere 1/8. Bytový dom nadobudli do vlastníctva v roku 2008. V roku 2011 uzatvorili dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej sa každý stal spoluvlastníkom v ½ na jednom konkrétnom byte pravdepodobne na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu, nakoľko podľa vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností, sa záznam nevzťahuje na dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V roku 2014 dôjde k predaju bytu. Môže sa v tomto prípade považovať príjem za oslobodený od dane z dôvodu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti viac ako 5 rokov?

 

Odpoveď:

Príjem dosiahnutý na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je zdaniteľným príjmom. Takýto príjem je príjmom z predaja nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP, ak nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa § 9 ods. 1 ZDP. Ak na základe dohody podielových vlastníkov došlo iba k rozdeleniu nehnuteľnosti medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich podielov, nejde o nové nadobudnutie nehnuteľnosti na účely posúdenia podmienok oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. a) ZDP. Uvedené platí len za predpokladu, že nenadobudli väčší podiel na nehnuteľnosti, ako mali predtým.