Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu (§ 16 ods. 5 zákona o DPH)

Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu (§ 16 ods. 5 zákona o DPH)

Osobitné pravidlo pri určení miesta dodania prepravných služieb tovaru  medzi členskými štátmi sa použije pri preprave tovaru voči nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania je miesto, kde sa preprava začína (§ 16 ods. 5 zákona o DPH).

FAQ
 
Otázka č. 1 - Preprava tovaru zo SR  do Rakúska pre súkromnú osobu
Slovenský platiteľ vykonal na základe objednávky súkromnej osoby prepravu tovaru z Bratislavy do Hainburgu . Kde je miesto dodania?
Odpoveď
Miesto dodania prepravnej služby je tam, kde začína preprava tovaru, t.j. miestom dodania je tuzemsko a služba bude zdanená tuzemskou DPH.
 
 
Poznámka:
Ak by išlo o inú prepravu tovaru ako je preprava tovaru medzi členskými štátmi voči nezdaniteľnej osobe, potom sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 6 zákona o DPH (napr. preprava tovaru len v rámci tuzemska pre občana). Ak by sa preprava tovaru vykonala pre zdaniteľnú osobu, pri určení miesta dodania služby sa uplatní § 15 ods. 1 zákona o DPH.