Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Reštauračné a stravovacie služby na palubách lietadiel, vlakov a lodí (§ 16 ods. 11 zákona o DPH)

Reštauračné a stravovacie služby na palubách lietadiel, vlakov a lodí (§ 16 ods. 11 zákona o DPH)

Osobitné pravidlo určenia miesta dodania sa použije aj pri poskytnutí reštauračných a stravovacích služieb na palubách lietadiel, vlakov a lodí počas osobnej prepravy na území EÚ.  Miesto dodania sa určí podľa toho, kde sa začína preprava.  Reštauračné služby podliehajú dani príslušného členského štátu začiatku prepravy iba v prípade, ak sú dodané v rámci prepravy na území Európskej únie (§ 16 ods. 11 zákona o DPH).
 
FAQ      
    
Otázka č. 1 - Dodanie reštauračnej služby na palube vlaku v rámci prepravy z Maďarska cez Rumunsko a Bulharsko
Maďarský vlakový prepravca poskytol slovenskému občanovi v rámci prepravy z Maďarska cez Rumunsko a Bulharsko reštauračné služby v reštauračnom vozni. Akou daňou mali byť služby zdanené?
Odpoveď
Keďže preprava začína na území Maďarska, bude reštauračná služba podliehať maďarskej dani a to pri poskytnutí stravy počas celej trasy.