Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Reštauračné a stravovacie služby mimo lietadiel, vlakov a lodí (§ 16 ods. 10 zákona o DPH)

Reštauračné a stravovacie služby mimo lietadiel, vlakov a lodí (§ 16 ods. 10 zákona o DPH)

Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb okrem reštauračných a stravovacích služieb dodaných na palubách lietadiel, lodí a vlakov,  je miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú (§ 16 ods. 10 zákona o DPH). Z uvedeného vyplýva, že nie je dôležité, voči komu sa poskytnú, ale kde sa poskytnú. Podmienkou, aby sa reštauračné služby považovali za reštauračné, je pridruženie aj ďalších služieb k poskytnutiu predmetnej služby (obsluha, prestretie stola a pod.) Za poskytnutie stravovacej služby sa nepovažuje príprava a dovoz jedla na objednávku do priestorov mimo stravovacieho zariadenia. V takom prípade ide o dodanie tovaru.

FAQ

Otázka  č. 1 - Poskytnutie reštauračných služieb pre českého podnikateľa
Slovenský platiteľ poskytol na základe objednávky českého podnikateľa reštauračné služby v SR, ktorý si tieto služby objednal  u slovenského platiteľa v súvislosti s prezentáciou svojich výrobkov. Kde je miesto dodania reštauračných služieb?
Odpoveď
Miestom dodania tejto služby je SR, z čoho vyplýva, že služba bude zdanená slovenskou DPH.

Otázka  č. 2 - Poskytnutie reštauračných služieb pre českú súkromnú osobu
Slovenský platiteľ poskytol českej súkromnej osobe reštauračné služby v SR.  Kde je miesto dodania reštauračných služieb?
Odpoveď
Miestom dodania tejto služby je SR, z čoho vyplýva, že služba podlieha slovenskej DPH.