Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Doplnkové služby pri preprave tovaru (§ 16 ods. 8 zákona o DPH)

Doplnkové služby pri preprave tovaru (§ 16 ods. 8 zákona o DPH)

Osobitné pravidlo pri určení miesta dodania doplnkových služieb pri preprave tovaru  (nakládka, vykládka, prekládka, manipulácia tovaru a podobné služby) sa použije v prípade, ak je  služba poskytnutá voči nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania je miesto, kde sa táto služba fyzicky vykoná (16 ods. 8 zákona o DPH).

FAQ

Otázka č. 1 - Vykládka  tovaru
Slovenský platiteľ vykonal vykládku tovaru pre súkromnú osobu z ČR. Išlo o tovar, ktorý si český občan objednal v SR a bol mu dovezený do ČR. Kde je miesto dodania služby?
Odpoveď
Miestom vykládky je ČR a slovenský platiteľ by si  mal overiť prípadnú registračnú povinnosť v ČR. Z uvedeného vyplýva, že predmetná služba nepodlieha dani v tuzemsku za podmienky, že ide o výlučne službu vykládky, t.j. že nejde o prepravnú službu, ktorej súčasťou by bola aj vykládka tovaru.