Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 16 > Práce na hnuteľnom majetku (§ 16 ods. 9 zákona o DPH)

Práce na hnuteľnom majetku (§ 16 ods. 9 zákona o DPH)

Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú (§ 16 ods. 9 zákona o DPH).

FAQ

Otázka č.1 - Oprava stroja pre poľského občana v Poľsku
Tuzemský platiteľ dodal poľskému občanovi drevoobrábací stroj. Po skončení záruky ho poľský občan požiadal o vykonanie pozáručnej opravy na tomto stroji.
Tuzemský platiteľ vykonal opravu na území Poľska. Kde je miesto dodania služby?
Odpoveď
Miestom dodania predmetnej služby je Poľsko, z čoho vyplýva, že služba podlieha dani v Poľsku a tuzemský platiteľ by si mal overiť svoje registračné a daňové povinnosti v Poľsku.

Otázka  č. 2 - Oprava stroja pre poľského občana vykonanej v SR
Tuzemský platiteľ dodal poľskému občanovi drevoobrábací stroj. Po skončení záruky ho poľský občan požiadal o vykonanie pozáručnej opravy na tomto stroji.
Tuzemský platiteľ vykonal opravu na území SR.  Kde je miesto dodania služby?
Odpoveď
Miestom dodania predmetnej služby je SR, z čoho vyplýva, že služba podlieha dani v SR  a tuzemský platiteľ službu zdaní slovenskou DPH.

Otázka č. 3 - Oprava stroja pre poľského občana vykonaná  v Poľsku slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH,  dodal poľskému občanovi drevoobrábací stroj. Po skončení záruky ho poľský občan požiadal o vykonanie pozáručnej opravy na tomto stroji.
Tuzemský podnikateľ vykonal opravu na území Poľska. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď:
Miestom dodania predmetnej služby  je Poľsko, z čoho vyplýva, že služba podlieha dani v Poľsku a tuzemský podnikateľ by si mal overiť svoje registračné a daňové povinnosti v Poľsku.

Otázka č. 4 -  Oprava stroja pre poľského občana vykonaná  v SR slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH,  dodal poľskému občanovi drevoobrábací stroj. Po skončení záruky ho poľský občan požiadal o vykonanie pozáručnej opravy na tomto stroji.
Tuzemský podnikateľ vykonal opravu na území SR. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď:
Miestom dodania predmetnej služby je SR (miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú), z čoho vyplýva, že tuzemskému  podnikateľovi hodnota týchto služieb vstupuje do obratu podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH. Po jeho prekročení má povinnosť registrácie na DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.