Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 3  – Vyhotovenie  faktúry  voči občanovi z iného členského štátu
Internetový predajca – platiteľ DPH poslal maďarskému občanovi na dobierku kozmetický balíček (tzv. zásielkový predaj - § 6 ods. 5 zákona o DPH). Je predajca  povinný vyhotoviť faktúru pre maďarského občana? Uvádza ju  do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Internetový predajca je povinný pre maďarského občana vyhotoviť faktúru v zmysle § 72 ods. 1 písm. d) zákona o DPH a uvádza  ju do časti A.1 kontrolného výkazu;  kolónku IČ DPH odberateľa platiteľ nevypĺňa.

 

Otázka č. 2 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ doručil dňa 02.02.2020  tovar poľskému občanovi do Poľska. Je povinný vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
V danom prípade ide o zásielkový obchod (§ 6 ods. 5 zákona o DPH) a platiteľ je povinný na dodaný tovar v prospech poľského občana vyhotoviť faktúru do 17.02.2020.
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ, registrovaný k DPH len v SR  na dobierku doručil dňa 04.03.2020  tovar slovenskému občanovi v SR. Je povinný vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru?
Odpoveď
V danom prípade nejde  o zásielkový obchod (§ 6 ods. 5 zákona o DPH) a platiteľ  nie je povinný na dodaný tovar v prospech slovenského občana vyhotoviť faktúru;(účtovný doklad z pohľadu účtovníctva áno).