Uplatnenie vkladu do OKF ako daňový výdavok

Otázka
Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným vložil v roku 2017 do ostatných kapitálových fondov (OKF) peňažný vklad. Následne v roku 2017 predal obchodný podiel, pričom príjem z predaja obchodného podielu nie je oslobodený od dane z príjmov a ide o zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov. Je možné považovať vklad do OKF za výdavok pri predaji obchodného podielu v súlade s ustanovením § 8 ods. 7 ZDP?

Odpoveď zo dňa 21.12.2017
V súlade s § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov pri zdaniteľných príjmoch z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 8 ods. 1 písm. f) sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným získanom dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) v čase jeho nadobudnutia. Príspevok, ktorý realizoval spoločník do OKF, nie je možné považovať za vklad, a z uvedeného dôvodu, vzhľadom na znenie § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov, zdaniteľný príjem z prevodu obchodného podielu podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov nie je možné znížiť o výdavok, ktorým je príspevok realizovaný do OKF.
Uvedené stanovisko bolo vypracované na základe právneho stavu účinného do konca roka 2017.