Poskytovanie bonusov odberateľom

Otázka

Daňovník - predajca motorových vozidiel poskytuje svojim zákazníkom zľavy, resp. bonusy pri splnení konkrétnych podmienok, napr. zákazník pri kúpe motorového vozidla dostane k tomuto vozidlu pneumatiky zdarma alebo mu je poskytnutá predĺžená záruka za zvýhodnenú cenu. Sú takto poskytnuté bonusy u predajcu uznané za daňové výdavky?

Odpoveď (27.5.2016)

Poskytnutie tovaru zadarmo (pneumatiky zadarmo), ktoré predajca motorových vozidiel poskytne zákazníkovi pri kúpe vozidla pri splnení konkrétnych podmienok, je možné považovať za marketingový nástroj vynaložený predajcom za účelom podpory predaja z dôvodu ovplyvnenia správania zákazníka, aby aj v budúcnosti využil jeho služby, a možno ho považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov ako výdavok na reklamu.

Poskytnutie zľavy z ceny (predĺženie záruky za zvýhodnenú cenu) je u predajcu motorových vozidiel súčasťou tržieb a do základu dane vstupuje v súlade s účtovníctvom v nadväznosti na § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov.