Výdavok podnikateľa vynaložený na test COVID-19

Otázka

Podnikateľ vykonával v období pandémie koronavírusu podnikateľskú činnosť (inštalačné práce) v nemocnici. Z odstupom času sa necítil dobre a podstúpil dobrovoľné testovanie na ochorenie COVID-19, za ktoré zaplatil poplatok. Je možné tento výdavok považovať za daňový výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania?

Odpoveď zo dňa 8.10.2020

Podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky na osobnú potrebu daňovníka vrátane výdavkov na ochranu osoby daňovníka a blízkych osôb daňovníka, na ochranu majetku daňovníka, ktorý nie je súčasťou obchodného majetku daňovníka. Toto ustanovenie sa nepoužije na výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. e), p), w) a x) zákona o dani z príjmov.

V prípade, ak daňovník z dôvodu, že sa necítil zdravotne dobre, podstúpi dobrovoľne test na ochorenie COVID-19, výdavky vynaložené na testovanie sú výdavkami na osobnú potrebu daňovníka a v súlade s § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami. Uvedené platí bez ohľadu na to, v akom prostredí daňovník vykonáva, resp. vykonával svoju podnikateľskú činnosť.