Zmena zatriedenia

daňovník začal podnikať (mal založenú SRO) v r. 2019, rozhodol sa zatriediť účtovnú jednotku podľa účtovníctva na malú účtovnú jednotku. Môže zmeniť zatriedenie účtovnej jednotky k 1.1.2021 na mikro účt. jednotku?