Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Sumy pre uplatnenie daňového bonusu v predchádzajúcich obdobiach (2017-2020)

Sumy pre uplatnenie daňového bonusu v predchádzajúcich obdobiach (2017-2020)

Tabuľka č. 1 - Sumy potrebné pre výpočet daňového bonusu na dieťa v zdaňovacích obdobiach 2017-2020

  2017 2018 2019 2020
Mesačný bonus na dieťa 21,41 eur 21,56 eur 22,17 eur do 6 rokov: 45,44 eur* nad 6 rokov: 22,72 eur
Ročný bonus na dieťa 256,92 eur 258,72 eur 266,04 eur do 6 rokov: 545,28 eur* nad 6 rokov: 272,64 eur
Ročný príjem potrebný na uplatnenie nároku 2 610 eur 2 880 eur 3 120 eur 3 480 eur
Minimálna mzda 435 eur 480 eur 520 eur 580 eur

 

Vysvetlivky:

*) - suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov vo výške 45,44 eur sa uplatní naposledy za mesiac, v ktorom dieťa dosiahlo 6 rokov veku.