Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva