Úvod > DPH > Korona opatrenia

Korona opatrenia

 • Súhrnný výkaz

  Otázka - Podanie súhrnného výkazu po zákonom stanovenej lehote Ak v období pand...
 • Kontrolný výkaz

  Otázka - Podanie kontrolného výkazu po zákonom stanovenej lehote Ak v období pa...
 • Daňové priznanie k DPH

  Otázka č. 1 - Podanie daňového priznania k DPH po zákonom stanovenej lehote Ak ...
 • Platenie DPH

  Otázka č. 1 - Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH po zákonom stano...
 • Nadmerný odpočet

  Otázka č. 1 - Vrátenie nadmerného odpočtu v období pandémie V daňovom priznaní ...
 • Registrácia pre DPH

  Otázka č. 1 - Žiadosť o povinnú registráciu podaná po lehote stanovenej zákonom ...
 • Iné

  Otázka č. 1 - Neaktualizácia zoznamu počas obdobia pandémie Ak v období pandémi...