Odpisovanie budovy používanej na niekoľko účelov

Otázka
V bytovom dome je niekoľko nebytových priestorov, každý vo výlučnom vlastníctve iného podnikateľa. Podnikateľ si zaradí  do majetku len svoj nebytový priestor, ktorý má na liste vlastníctva a v ktorom podniká. Niektorí si v týchto priestoroch zriadia predajne, t. j. obchodné priestory, iní kancelárie. Jednotliví vlastníci nemajú informácie o plochách svojich susedov. Sú aj také prípady, že jeden podnikateľ vlastní v jednom bytovom dome niekoľko nebytových priestorov, ktoré kúpil samostatne a samostatne sú vedené aj na liste vlastníctva. Ak bude mať tento podnikateľ v jednom nebytovom priestore predajňu a v druhom kanceláriu, má ich zaradiť ako samostatné nebytové priestory do rôznych odpisových skupín? Alebo je potrebné zohľadňovať budovu ako celok a nebytové obchodné priestory zaradiť do 6. odpisovej skupiny?
 
Odpoveď
Ak je v bytovom dome viac vlastníkov, ktorí vlastnia len nebytové priestory, každý vlastník nebytový priestor, ktorý vlastní, zaradí do odpisovej skupiny podľa účelu jeho využívania. Ak podnikateľ vlastní v jednom bytovom dome viac rôznych nebytových priestorov, ktoré sú samostatne vedené na liste vlastníctva, tie nebytové priestory, ktoré využíva ako obchodné priestory (predajne), zaradí do odpisovej skupiny 5. Nebytové priestory, ktoré využíva ako kancelárie, zaradí do odpisovej skupiny 6.