Odpisovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Otázka

Daňovník obstaral nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorú v roku 2014 zrekonštruoval a bude slúžiť ako hotel. Ako bude daňovník túto nehnuteľnosť vrátane technického zhodnotenia odpisovať od roku 2015?   

Odpoveď zo dňa 29.1.2015

Nehnuteľná kultúrna pamiatka nie je uvedená v § 23 ZDP medzi hmotným majetkom, ktorý je vylúčený z odpisovania. Nehnuteľnú kultúrnu pamiatku (budovu, ktorá bude slúžiť ako hotel) je potrebné od 01. 01. 2015 preradiť zo 4. odpisovej skupiny do 6. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 40 rokov. Technické  zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je iným majetkom podľa § 22 ods. 6 písm. c) ZDP, ktoré je zaradené v 2. odpisovej skupine (aj po novele ZDP). Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky bude aj po 01. 01. 2015 odpisované v 2. odpisovej skupine (t. j. 6 rokov) i napriek tomu, že celá budova bude slúžiť ako hotel.