Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Určenie základu dane pri osobitnej úprave zdaňovania

Určenie základu dane pri osobitnej úprave zdaňovania

Ak cestovná kancelária predáva „balík“ služieb cestovného ruchu, ktorý tvoria len služby obstarané od iných zdaniteľných osôb, základom dane  je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb.  Tento rozdiel predstavuje prirážku CK, ktorá sa považuje za cenu s daňou.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Určenie základu dane pri osobitnej úprave zdaňovania
CK predala zákazníkovi zájazd do Španielska v cene 1 120 eur, ktorý zahŕňa ubytovanie a stravovanie v hoteli v Madride. CK nakúpila tieto služby od hotela v cene 1 000 eur. Ako sa vypočíta základ dane?
Odpoveď
Základ dane tzv. prirážka CK sa vypočíta nasledovne: 1 120 - 1 000 =120 eur.
Z tejto sumy CK odvedie daň v sume 20 eur /(120x20 %):120/.
 
Otázka č.2 – Určenie základu dane pri pobyte obsahujúcom obstarané služby a vlastnú službu
CK predala pobyt vo Vysokých Tatrách v cene 1 200 eur. Pobyt  obsahuje: obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteli od platiteľa dane v sume 900 eur, z toho základ dane 750 eur a DPH 150 eur  a  vlastnú službu sprievodcu v cene podľa cenníka  120 eur vrátane DPH. Ako sa vypočíta základ dane a daň?
Odpoveď
1)  CK od celkovej ceny požadovanej za pobyt od zákazníka odpočíta cenu vlastnej služby vrátane DPH:  1200 eur- 120 eur = 1 080 eur
2)  Od predajnej ceny obstaraných služieb cestovného ruchu odpočíta nákupnú cenu týchto služieb čím vypočíta prirážku  CK: 1 080 eur - 900 eur =180 eur
3)  Z prirážky  CK odvedie daň v sume 30 eur /(180x20 %):120/
4)  CK z vlastnej služby odvedie daň v sume 20 eur /(120x20 %):120/.