Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu (tzv. provízny predaj)

Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu (tzv. provízny predaj)

Platiteľ, ktorý v mene a na účet inej cestovnej kancelárie predáva jej zájazdy, resp. služby cestovného ruchu, poskytuje službu sprostredkovania, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.
Ak platiteľ sprostredkúva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej CK so sídlom, resp. miestom podnikania v SR, jeho  služba sprostredkovania:
- podlieha DPH, ak všetky služby  tvoriace zájazd, resp. balík služieb, ktorý sprostredkúva, sú poskytnuté na území EÚ,
- je oslobodená od dane, ak všetky služby cestovného ruchu tvoriace zájazd, resp. balík služieb, ktorý sprostredkúva, sú poskytnuté na území tretích štátov,
- je čiastočne oslobodená od DPH a čiastočne podlieha DPH v pomere, v akom sú  služby cestovného ruchu  tvoriace zájazd, resp. balík služieb, ktorý sprostredkúva,  poskytnuté na území tretích štátov a na území EÚ.
 
FAQ
 
Otázka č.1 –  Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu 
V mesiaci I/2019  cestovná agentúra  predala 20 zájazdov  do Rakúska v mene a na účet inej slovenskej CK.  Podlieha odmena vo výške 1000 eur, ktorú si účtuje za tento provízny predaj  DPH?
Odpoveď
Odmena za sprostredkovanie predaja zájazdov do Rakúska  podlieha 20 % DPH, keďže  všetky služby tvoriace zájazd boli poskytnuté na území EÚ.
 
Otázka č.2 –  Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu 
CK dostala 10.01.2019 faktúru od českej cestovnej  agentúry na províziu za predaj  zájazdov cestovnej kancelárie za mesiac december 2018. Je povinná predmetnú faktúru CK samozdaniť?
Odpoveď
Na základe § 69 ods. 3 zákona o DPH vzniká CK povinnosť platiť daň z prijatej služby sprostredkovania, ak služby cestovného ruchu, ktoré tvoria predávané zájazdy budú  poskytnuté na území EÚ. Ak časť predmetných  služieb bude poskytnutých mimo územia EÚ, podlieha zdaneniu len pomerná časť provízie. Ak služby cestovného ruchu budú poskytnuté len v tretích štátoch, prijatú službu sprostredkovania CK nezdaňuje, lebo je oslobodená od dane.