Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Vznik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti

Pri predaji obstaraných služieb  cestovného ruchu zákazníkovi vzniká CK daňová povinnosť  dňom poskytnutia poslednej služby; ak je platba prijatá pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť z každej platby dňom prijatia platby (§ 65 ods. 4 zákona o DPH).
    
FAQ
 
Otázka č.1 –  Vznik daňovej povinnosti
Zákazník dňa 20.12. 2018 v sídle CK uhradil v hotovosti 50 %  zálohu za zájazd do Rakúska  v celkovej cene  1 200 eur, ktorý sa uskutoční od 03.02. do 15.02.2019. Druhú polovicu ceny zájazdu zaplatil 08.01.2019. Kedy vzniká daňová povinnosť CK pri tomto zorganizovanom zájazde?
Odpoveď
CK vznikla  daňová povinnosť  v deň prijatia platby za zájazd, t.j.  20.12.2018  a  08.01.2019.  CK odvedie daň v 50 % výške v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie XII/2018 a v 50 % výške v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie I/2019.
 
Otázka č.2  –  Vznik daňovej povinnosti
Cestovná agentúra na základe zmluvy o obchodnom zastúpení  predáva zájazdy cestovnej kancelárie, pričom v zmysle zmluvy je oprávnená v mene CK inkasovať od zákazníkov úhrady za zájazdy. Zájazdy sú len v rámci EÚ. 
Cestovná agentúra predala v dňoch od 01.12. do 31.12.2018 zájazdy cestovnej kancelárie v celkovej cene 13 000 eur, ktoré sa uskutočnia v lete 2019  pričom vyinkasovanú sumu od zákazníkov previedla  na bankový účet cestovnej kancelárie dňa 04.01.2019.  Kedy vzniká daňová povinnosť CK z predaných zájazdov; v decembri  2018 alebo v januári 2019?
Odpoveď
CK vznikla daňová povinnosť v dňoch úhrady  zájazdov zákazníkmi do „rúk“ cestovnej agentúry v mesiaci december 2018, kedy cestovná agentúra v mene  a na účet CK vyinkasovala od zákazníkov úhrady za zájazd a nie v januári 2019,  kedy cestovná agentúra previedla  finančné prostriedky na bankový účet CK.