Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Zdaňovanie prirážky cestovnej kancelárie

Zdaňovanie prirážky cestovnej kancelárie

Prirážka cestovnej kancelárie:
- podlieha DPH, ak sú služby cestovného ruchu, ktoré sú obstarané od iných osôb poskytované na území Európskych spoločenstiev,
- je oslobodená od DPH, ak sú služby cestovného ruchu, ktoré sú obstarané od iných osôb poskytované na území tretích štátov,
- je čiastočne oslobodená od DPH a čiastočne podlieha DPH, v pomere v akom sú  služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb poskytované na území tretích štátov a na území Európskej únii.
      
FAQ
 
Otázka č.1 –  Zdaňovanie prirážky CK
CK predala zájazd do Švédska v cene 890 eur. Ubytovanie, stravovanie a dopravu, ktoré tvoria zájazd platiteľ kúpil od iných osôb v cene 800 eur. Podlieha prirážka CK z tohto zájazdu DPH?
Odpoveď
Obstarané služby tvoriace zájazd sú poskytnuté v EÚ a preto prirážka CK vo výške 90 eur podlieha DPH; CK z nej odvedie daň vo výške 15 eur.
 
Otázka č.2 –  Zdaňovanie prirážky CK
CK predala zájazd do Egypta v cene 1 350 eur. Služby (ubytovanie, stravovanie) obstarané od iných osôb kúpil platiteľ v cene 1 150 eur. Podlieha prirážka CK z tohto zájazdu DPH?
Odpoveď
Obstarané služby tvoriace zájazd sú poskytnuté v tretích štátoch mimo EÚ a preto prirážka CK vo výške 200 eur je oslobodená od  DPH.
 
Otázka č.3 –  Zdaňovanie prirážky CK
CK predala poznávací zájazd po severnej Európe v cene 1 400 eur.  Služby (ubytovanie, strava, doprava) obstarané v štátoch EÚ (Fínsko, Dánsko, Švédsko) kúpil v cene 900 eur a služby obstarané v Nórsku kúpil v cene 300 eur. Akým spôsobom sa zdaní  prirážka CK vo  výške 200 eur z tohto zájazdu DPH?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že časť obstaraných služieb cestovného ruchu bola poskytnutá v členských štátoch (900 eur) a časť v treťom štáte (300 eur) aj prirážka CK sa pomerne rozdelí na časť, ktorá bude podliehať DPH a časť, ktorá bude oslobodená od dane.
Výpočet:
 200 eur x 900/1200 = 150 eur => prirážka CK vzťahujúca sa na služby poskytnuté v
                                                        členských štátoch, z toho 20 % DPH = 25 eur
200 eur x 300/1200 = 50 eur => prirážka CK vzťahujúca sa na služby poskytnuté v
                                                       treťom štáte, ktorá je oslobodená od DPH.