Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Odpočet dane pri osobitnej úprave zdaňovania

Odpočet dane pri osobitnej úprave zdaňovania

Cestovná kancelária nemôže odpočítať daň zo služieb cestovného ruchu, ktoré obstará od iných zdaniteľných  osôb a ktoré použije na vytvorenie „balíka“ služieb cestovného ruchu, pri ktorom uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania. CK si môže odpočítať daň pri splnení podmienok § 49 – § 51 zákona o DPH pri kúpe tovarov a služieb vzťahujúcich sa na prevádzku samotnej cestovnej kancelárie (napr. nákup kancelárskeho zariadenia, nákup telekomunikačných služieb). Taktiež si CK môže  odpočítať daň pri splnení podmienok § 49 – § 51 zákona o DPH pri kúpe tovarov a služieb vzťahujúcich sa na dodanie vlastnej služby, napr. ak CK poskytuje v rámci zorganizovaných zájazdov dopravu vlastným autobusom, má nárok na odpočet dane z kúpy autobusu, z jeho servisu, z nákupu pohonných hmôt). Ak cestovná kancelária kráti daň na vstupe koeficientom podľa § 50 zákona o DPH, do čitateľa a menovateľa neuvádza služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb, len prirážku cestovnej  kancelárie bez dane.          
       
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Odpočet dane pri osobitnej úprave zdaňovania
CK predáva  poznávacie zájazdy po slovenských mestách zákazníkom zo zahraničia a uplatňuje osobitnú úpravu pri ich zdaňovaní.  Zájazd pozostáva z obstaraných služieb: z ubytovania,  stravovania, osobnej dopravy a služieb sprievodcu. Môže si  CK odpočítať  DPH  z faktúr  od svojich dodávateľov za tieto obstarané služby?
Odpoveď
CK, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania, nemá nárok na odpočet dane zo služieb cestovného ruchu,  z ktorých sa skladá predávaný  zájazd, t.j. nemá nárok na odpočet dane z faktúr od dodávateľov za ubytovanie a stravovanie, za osobnú dopravu a sprievodcovské služby poskytnuté jej zákazníkom.
 
Otázka č.2 – Odpočet dane pri osobitnej úprave zdaňovania
CK predáva  len  zájazdy do tretích štátov,  pri ktorých je prirážka cestovnej kancelárie oslobodená od dane podľa § 65 ods. 6 zákona o DPH.  Môže  si CK uplatňovať odpočet dane z faktúr  za telefóny, za energie, za prevádzkovú réžiu alebo nemá nárok na odpočet dane z týchto faktúr, keďže prirážka CK je oslobodená od dane?
Odpoveď
CK, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania má nárok na odpočet dane z faktúr na kúpu   tovarov a služieb vzťahujúcich sa na prevádzku samotnej cestovnej kancelárie. Predmetné faktúry by krátila koeficientom, ak by ich použila aj na plnenia oslobodené od dane podľa § 28 - § 42 zákona o DPH, napr. ak by poskytovala služby sprostredkovania poistenia oslobodené od dane podľa § 37 ods. 1 zákona o DPH.
 
Otázka č.3 – Vrátenie dane cestovnej kancelárii, ktorá používa osobitnú úpravu zdaňovania
CK organizuje a predáva  len  zájazdy do členských  štátov,  pri ktorých  prirážku CK zdaňuje. Môže CK žiadať o vrátenie DPH (refundáciu) z iných členských štátov postupom podľa § 55f a § 55g zákona o DPH zo služieb cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie, vstupenky), ktoré nakúpila s DPH od platiteľov  z iných členských  štátov a ktoré použila na vytvorenie svojich zájazdov?
Odpoveď
Na základe článku 310 smernice rady 2006/112/EÚ žiadny členský štát neumožňuje CK vrátenie dane zo služieb cestovného ruchu , ktoré použijú na vytvorenie svojich produktov, pri ktorých uplatňujú osobitnú úpravu zdaňovania.