Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Príspevok na hodnotu nealkoholických nápojov

Príspevok na hodnotu nealkoholických nápojov

Príjem poskytnutý zamestnancovi ako hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku je od dane z príjmov je oslobodený (§ 5 ods. 7 písm. c/ zákona o dani z príjmov).

Zamestnávateľ je povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. Hodnota poskytnutého nápoja na spotrebu na pracovisku je príjmom, ktorý je od dane oslobodený. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancom finančný príspevok na nákup nealkoholického nápoja, tento príspevok sa zamestnancovi zdaní spolu s jeho mesačnou mzdou.
 
FAQ

Otázka – Poskytnutie nealkoholického nápoja
Spoločnosť zabezpečuje pre zamestnancov pitný režim počas pracovnej zmeny poskytnutím čipového kľúča do nápojového automatu, z ktorého si môžu vybrať požadovaný nápoj. Pre zamestnanca je takýto príjem zdaniteľný alebo je od dane oslobodený?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z príjmov od dane je oslobodené nepeňažné plnenie  - poskytnutie nápoja. V uvedenom prípade, ak zamestnancovi poskytnete čipový kľúč na použitie v nápojovom automate, ide o nepeňažný príjem, ktorý je od dane oslobodený v súlade s § 5 ods.7 písm. c) zákona o dani z príjmov bez ohľadu na to, z akých zdrojov je dotácia na kľúč  pripísaná (zisk, náklady, sociálny fond) – zamestnanec nedostane na nákup nealkoholického nápoja peniaze, ale len prístup k nápoju vo forme čipového kľúča.  Zdaniteľným príjmom by bolo poskytnutie finančných prostriedkov na nákup nealkoholických nápojov.