Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie / komisie pre referendum a asistenta sčítania

Odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie / komisie pre referendum a asistenta sčítania

Podľa § 5 ods. 7 písm. j) sú oslobodené je oslobodený aj príjem - odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a asistenta sčítania.

 

FAQ

Otázka č. 1 - odmena asistenta sčítania 
Obec vyplatila odmenu mobilným asistentom sčítania, ktorá nie je zdaniteľným príjmom. Je povinná im vystaviť nejaké potvrdenie o vyplatenom príjme? Vystavuje sa potvrdenie o vyplatenej odmene členom volebných komisií?
Odpoveď
Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane sa neuvádzajú v ročnom zúčtovaní ani v daňovom priznaní, tzn. že zamestnávateľ (obec) nevystavuje o tomto príjme Potvrdenie o zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti. 

Otázka č. 2 - "Covid" komisia
V nadchádzajúcich komunálnych voľbách budú zriadené aj špeciálne covid komisie - sú odmeny členov a vodiča automobilu tejto komisie od dane oslobodené? 
Odpoveď
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 185/2022 Z.z., odmeny za výkon funkcie člena špeciálnej volebnej komisie, medzi ktorých sa v prípade potreby započítava aj vodič, sú, rovnako ako odmeny členov bežnej volebnej komisie podľa § 5 ods. 7 písm. j) ZDP, oslobodené od dane. Z týchto príjmov nebudú zároveň vykonávané odvody do poisťovní.