Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN

Náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN

Podľa § 5 ods. 7 písm. f) ZDP je oslobodeným príjmom aj náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa osobitného predpisu (zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v z.n.p.).

 

FAQ

Otázka -  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Zamestnávateľ mi vystavil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021, na ktorom je uvedená (dopísané) výplata náhrady príjmu pri dočasnej PN v sume 165,82 eur. Uvádza sa táto suma v daňovom priznaní? Mám to započítať do úhrnu vyplatených zdaniteľných príjmov?

Odpoveď

V daňovom priznaní sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy. Vzhľadom k tomu, že náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa osobitného predpisu je príjem oslobodený od dane, v daňovom priznaní sa neuvádza.