Úvod > DPH > Vrátenie DPH tuzemskému platiteľovi DPH z iného ČŠ

Vrátenie DPH tuzemskému platiteľovi DPH z iného ČŠ

  • Vrátenie zahraničnej DPH tuzemským platiteľom DPH
    Podanie žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu  upravuje § 55f  a § 55g zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.. Informácie k vráteniu zahraničnej DPH nájdete v časti Podnikatelia a organizácie/Dane/DPH/Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov.

    Podrobné informácie k vráteniu dane nájdete v Metodickom pokyne DR SR k vráteniu dane z pridanej hodnoty uplatnenej v cenách tovarov a služieb podľa ustanovení § 55a až § 55g zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza v časti  Daňoví a colní špecialisti.