Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby > Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 68d

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 68d

Otázka č. 1 - Odpočítanie dane pri registrácii
Zdaniteľná osoba podala na daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH. Daňový úrad žiadosti vyhovel a zdaniteľná osoba sa stala platiteľom dane od 1.5.2019. Od 1.6.2019 sa platiteľ dane rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania dane (daňovému úradu oznámil začatie uplatňovania osobitnej úpravy). V marci 2019 kúpil osobný automobil, ktorý bude využívať len  na podnikanie, pričom zaň zaplatil  celú fakturovanú sumu. Tento osobný automobil kúpil od platiteľa dane, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. Môže si platiteľ dane uplatniť odpočítanie dane z kúpeného osobného automobilu?
Odpoveď
Platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie dane z kúpeného osobného automobilu v plnej výške v zdaňovacom období máj 2019 (podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH). Ak by zaplatil len časť protihodnoty, odpočítanie dane by si mohol uplatniť len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.