Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Chyby zavinené zamestnávateľom > Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane zamestnancovi

Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane zamestnancovi