Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Krátkodobý prenájom špeciálneho vozidla - elektrocentrály 

Krátkodobý prenájom špeciálneho vozidla - elektrocentrály 

Otázka:
Platiteľ DPH krátkodobo (na 3 dni) prenajíma v tuzemsku českej spoločnosti elektrocentrálu - špeciálne vozidlo Renault Mascoutt, ktoré má pridelené EČV v tuzemsku, môže jazdiť po cestách, nie je však určené na prepravu osôb ani tovaru. Platiteľ sa pýta, či má v danom prípade postupovať podľa § 16 ods. 2 prvej vety alebo sa z pohľadu zákona o DPH toto vozidlo nepovažuje za dopravný prostriedok pre účely tohto ustanovenia a miesto dodania sa v danom prípade posúdi podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH?

Odpoveď:
Podľa odseku 1 článku 38 nariadenia Rady č. 282/2011 dopravné prostriedky uvedené v článku 56  (§ 16 ods. 2 zákona o DPH) ) zahŕňajú motorové a nemotorové vozidlá a iné zariadenia a prostriedky určené na prepravu osôb alebo predmetov z jedného miesta na druhé, pričom ich možno ťahať, vliecť alebo tlačiť vozidlami a ktoré sú bežne určené na prepravu a dajú sa na ňu skutočne používať. Podľa odseku 2 písm. a) tohto článku sú takýmito dopravnými prostriedkami aj pozemné vozidlá, ako sú automobily, motocykle, bicykle, trojkolky a karavany.
Špeciálne vozidlo je motorové vozidlo svojou konštrukciou a vybavením určené na vykonávanie špeciálnej funkcie, na ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie alebo špeciálne vybavenie. Špeciálne vozidlo podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení napr. ostatné vozidlá na špeciálne účely (SG) elektrocentrála.
 
Ak platiteľ DPH prenajíma krátkodobo (na 3 dni ) špeciálne motorové vozidlo Renault Mascoutt – elektrocentrála, českej spoločnosti, potom sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 2 zákona o DPH v tuzemsku, t. j. tam, kde sa dopravný prostriedok fyzicky dá k dispozícií zákazníkovi.
 

 

Dátum vydania stanoviska:  16.06.2021