Úvod > DPH > MOSS > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 5 -  Základná podmienka registrácie k MOSS-u
Som podnikateľ, neplatiteľ, nie som registrovaný ani podľa § 7, ani podľa § 7a,z a živím sa tvorbou a správou webových stránok - webhostingom. Mám zákazníkov aj z členských štátov EÚ. Môžem sa  registrovať k MOSS-u a využívať ho?
Odpoveď
Keďže podnikateľ, neplatiteľ spĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.18 zákona o DPH, môže využiť osobitnú úpravu MOSS, avšak za predpokladu, že zaregistruje podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH (stále bude mať štatút neplatiteľa DPH) a zároveň je aj autorizovaným užívateľom eSlužieb, t.j. že komunikuje s FS SR výlučne elektronicky.

Otázka č. 4– Dobrovoľná registrácia k MOSS-u pri digitálnych službách
Som platiteľ dane a poskytujem svojim zákazníkom antivírusový software. Zákazníkov mám po celej Európe, hlavne z členských krajín EÚ a pravidelne prostredníctvom internetu si sťahujú antivirák do svojich PC. Musím sa registrovať k MOSS-u?
Odpoveď
V prípade, že platiteľ sa rozhodne nezaregistrovať k MOSS-u (nechce využívať osobitnú úpravu MOSS), potom je povinný registrovať sa ešte pred prvým dodaním svojich služieb v každom členskom štáte EÚ, v ktorom má svojich konečných zákazníkov, t.j. bude musieť osobne vycestovať do všetkých členských štátov, a následne si bude musieť plniť všetky daňové povinnosti (podávať daňové priznania a platiť príslušnú výšku DPH) vyplývajúce z príslušných zákonov ostatných členských štátov.

Otázka č. 3 – Výhody registrácie k MOSS-u pri digitálnych službách
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4. Zaoberám sa tvorbou softwaru, jeho up-gradom, tvorbou počítačových hier, tvorbou špecifických aplikácií pre smartfóny a poskytujem a spravujem webové stránky. Tieto produkty predávam a služby poskytujem  tzv. “on-line“, čo znamená, že zákazník si stiahne software, aplikáciu pre smartfón a hru  z mojej internetovej stránky a web-hosting poskytujem a spravujem z môjho servera. Keďže moji zákazníci sú aj občania s Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska. Akú výhodu získam, ak sa zaregistrujem k MOSS-u?
Odpoveď
Keďže platiteľ spĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.18 zákona o DPH, nemusí sa registrovať  zvlášť v každom členskom štáte spotreby týchto služieb – v Maďarsku, Rakúsku, Česku a Poľsku, ale môže využiť osobitnú úpravu MOSS, ktorá mu umožní len jednou registráciou v jednom členskom štáte sa zaregistrovať pre všetky členské štáty spotreby, čo znamená, že podá len jednu registráciu namiesto štyroch registrácií, nemusí sa učiť maďarsky, nemecky, česky a poľsky, nemusí študovať príslušné daňové zákony týchto štátov, nemusí platiť za služby „navyše“ (subjektom, ktorí ovládajú jazyk a proces registrácie, podávania daňových priznaní a vedenia účtovnej evidencie v týchto členských štátoch), podáva len jedno spoločné daňové priznanie, v ktorom uvedie hodnotu dodávaných služieb do Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska, a výslednú celkovú daň zaplatí jednou sumou.

Otázka č. 2 – Registrácia k MOSS-u pri poskytovaní softwaru občanom v členských štátoch
Som platiteľ DPH,  registrovaný podľa § 4. Zaoberám sa tvorbou softwaru, jeho up-gradom, tvorbou počítačových hier, tvorbou špecifických aplikácií pre smartfóny a poskytujem a spravujem webové stránky. Tieto produkty predávam a služby poskytujem  tzv. “on-line“, čo znamená, že zákazník si stiahne software, aplikáciu pre smartfón a hru  z mojej internetovej stránky a web-hosting poskytujem a spravujem z môjho servera. Keďže moji zákazníci sú aj občania s Maďarska, Rakúska a Česka, musím sa od 01.01.2015 registrovať v Maďarsku, Rakúsku a v Českej republike?
Odpoveď
Keďže platiteľ spĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.18 zákona o DPH, nemusí sa registrovať  zvlášť v každom členskom štáte spotreby týchto služieb, ale môže využiť osobitnú úpravu MOSS, ktorá mu umožní len jednou registráciou v jednom členskom štáte sa zaregistrovať pre všetky členské štáty spotreby.

Otázka č. 1 – Predaj tovaru cez internet nie sú digitálne služby
Sme sro-čka, platca DPH (registrácia podľa § 4). Prevádzkujeme internetový predaj CD-ROM, diskiet, CD, DVD, videokaziet, audiokaziet, a poskytujeme telefonické asistenčné služby, poradné a konzultačné služby, servis a opravu počítačov u zákazníka, reklamné služby, predávame lístky na kultúrne, umelecké, športové, zábavné alebo podobné podujatia. Naši zákazníci sú aj občania z Moravy, Poľska, Maďarska, Rumunska a Rakúska, preto uvažujeme o registrácii k MOSSu, aby sme sa vyhli registrácii v každom členskom štáte našich zákazníkov. Je to možné?
Odpoveď
Keďže platiteľ nespĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.18 zákona o DPH, pretože predaj tovaru nie je vôbec služba a ostatné služby poskytované tzv. “offline“, ako je sprostredkovanie predaja lístkov,  opravy PC u zákazníka fyzicky a komunikácia so zákazníkom telefonicky alebo e-mailom alebo cez chat, nie sú svojou povahou služby elektronicky dodávané, a z tohto dôvodu platiteľ sa nemôže registrovať na využívanie  osobitnej úpravy MOSS, ale musí používať bežný daňový  režim.